Skip to Content

Gwynt arnofiol y môr geltaidd

Hywind Scotland
Hywind Scotland
Ffotograffydd: Øyvind Gravås

Mae Ystad y Goron wedi cyhoeddi eu bod yn bwriadu dyfarnu prydlesi gwely’r môr i ddatblygwyr prosiectau i gyflenwi hyd at 4GW o ynni gwynt arnofiol ar y môr erbyn 2035 yn y Môr Celtaidd.

Aseswyd bod gan ranbarth y Môr Celtaidd y potensial economaidd i ddarparu ar gyfer hyd at 20GW ychwanegol o wynt ar y môr erbyn 2045.

Mae cyfoeth adnoddau gwynt y rhanbarth a’i hanes morwrol cryf yn rhoi cyfle i ddatblygu ffermydd gwynt arnofio ar y môr ar raddfa fasnachol, tra’n helpu i ddatblygu diwydiant gwynt arnofiol newydd trwy gydweithio â’r gadwyn gyflenwi leol.

Mae Ystâd y Goron wedi nodi’r amserlen ganlynol ar gyfer rownd prydlesu gwely’r môr yn y Môr Celtaidd. Mae yr amserlen datblygu ynni gwynt arnofiol ar y môr yn dibynnu ar yr amserlen hon.

Yn y Môr Celtaidd, nid cartrefi yn unig y mae angen i ni eu pweru, ond hefyd busnesau, darparwyr gwasanaethau, siopau, ysgolion - unrhyw beth sy'n defnyddio ynni. Mae De Cymru yn gartref i glystyrau diwydiannol, sy'n cynnwys llawer o ddefnyddwyr ynni mawr mewn sectorau sy'n anodd eu lleihau. Gallai gwynt arnofiol ar y môr o'r Môr Celtaidd ddarparu'r electronau a'r moleciwlau sydd eu hangen i ddatgarboneiddio rhai o'r sectorau hyn.

Mae Equinor wedi ymrwymo i sicrhau effaith gadarnhaol ar lefel leol a rhanbarthol. Mae’r Môr Celtaidd yn gyfle i Gymru a De-orllewin Lloegr ddatblygu diwydiant cystadleuol ym maes gwynt arnofiol ar y môr, gyda chrynodiad o sgiliau, galluoedd gweithgynhyrchu a rhagoriaeth weithredol, i arwain y DU ac Ewrop ymlaen mewn gwynt arnofiolar y môr. Yn seiliedig ar ein harbenigedd a’n profiad arloesol ym maes gwynt arnofiol ar y môr, gall Equinor gyflawni prosiectau uchelgeisiol yn y Môr Celtaidd, sydd wedi’u gwreiddio mewn creu gwerth lleol a rhanbarthol gyda chyfleoedd o'r presennol i’r dyfodol.