Skip to content

Gwynt arnofiol y m么r geltaidd

Hywind Scotland
Hywind Scotland
Ffotograffydd: 脴yvind Grav氓s

Mae Ystad y Goron wedi cyhoeddi eu bod yn bwriadu dyfarnu prydlesi gwely鈥檙 m么r i ddatblygwyr prosiectau i gyflenwi hyd at 4GW o ynni gwynt arnofiol ar y m么r erbyn 2035 yn y M么r Celtaidd.

Aseswyd bod gan ranbarth y M么r Celtaidd y potensial economaidd i ddarparu ar gyfer hyd at 20GW ychwanegol o wynt ar y m么r erbyn 2045.

Mae cyfoeth adnoddau gwynt y rhanbarth a鈥檌 hanes morwrol cryf yn rhoi cyfle i ddatblygu ffermydd gwynt arnofio ar y m么r ar raddfa fasnachol, tra鈥檔 helpu i ddatblygu diwydiant gwynt arnofiol newydd trwy gydweithio 芒鈥檙 gadwyn gyflenwi leol.

Mae Yst芒d y Goron wedi nodi鈥檙 amserlen ganlynol ar gyfer rownd prydlesu gwely鈥檙 m么r yn y M么r Celtaidd. Mae yr amserlen datblygu ynni gwynt arnofiol ar y m么r yn dibynnu ar yr amserlen hon.

Yn y M么r Celtaidd, nid cartrefi yn unig y mae angen i ni eu pweru, ond hefyd busnesau, darparwyr gwasanaethau, siopau, ysgolion - unrhyw beth sy'n defnyddio ynni. Mae De Cymru yn gartref i glystyrau diwydiannol, sy'n cynnwys llawer o ddefnyddwyr ynni mawr mewn sectorau sy'n anodd eu lleihau. Gallai gwynt arnofiol ar y m么r o'r M么r Celtaidd ddarparu'r electronau a'r moleciwlau sydd eu hangen i ddatgarboneiddio rhai o'r sectorau hyn.

Mae Equinor wedi ymrwymo i sicrhau effaith gadarnhaol ar lefel leol a rhanbarthol. Mae鈥檙 M么r Celtaidd yn gyfle i Gymru a De-orllewin Lloegr ddatblygu diwydiant cystadleuol ym maes gwynt arnofiol ar y m么r, gyda chrynodiad o sgiliau, galluoedd gweithgynhyrchu a rhagoriaeth weithredol, i arwain y DU ac Ewrop ymlaen mewn gwynt arnofiolar y m么r. Yn seiliedig ar ein harbenigedd a鈥檔 profiad arloesol ym maes gwynt arnofiol ar y m么r, gall Equinor gyflawni prosiectau uchelgeisiol yn y M么r Celtaidd, sydd wedi鈥檜 gwreiddio mewn creu gwerth lleol a rhanbarthol gyda chyfleoedd o'r presennol i鈥檙 dyfodol.