Skip to content

Equinor yn y Môr Celtaidd

Image of hywind turbines
Hywind Tampen
Ffotograffydd: Jan Arne Wold

Cwmni ynni byd-eang yw Equinor sy’n gyflenwr ynni mwyaf y DU, ac mae wedi bod yn gweithredu yn y DU ers 40 mlynedd. Ein pwrpas yw troi adnoddau naturiol yn ynni i bobl ac yn gynnydd i gymdeithas. Erbyn 2025, byddwn yn pweru mwy na chwe miliwn o gartrefi yn y DU o’n ffermydd gwynt, gan gynhyrchu trydan adnewyddadwy ledled y wlad.

Rydym yn gynhyrchydd byd-eang pwysig o ynni gwynt ar y môr ac yn arloeswr ym maes ynni gwynt arnofiol ar y môr. Yn y DU, rydym ar hyn o bryd yn adeiladu fferm wynt fwyaf y byd yn Dogger Bank, ac yn gweithredu fferm wynt arnofiol gyntaf y byd, Hywind Scotland. Rydym hefyd yn adeiladu fferm wynt arnofiol fwyaf y byd yn Norwy, sef Hywind Tampen.

Gweler rhagor am ein harbenigedd gwynt arnofiol yma

Derbyn cwcis

Cookie settings

Rydym yn gweithio ochr yn ochr â 700 o gyflenwyr yn y DU, ac wedi buddsoddi biliynau yn y DU yn y degawdau diwethaf. Ein nod yw bod yn arweinydd yn y broses o drawsnewid ynni drwy adeiladu diwydiant ynni ar gyfer yfory, a dod yn gwmni sero net erbyn 2050.

Mae gan Equinor uchelgeisiau i ddatblygu gwynt arnofiol ar y môr ar raddfa fawr yn y Môr Celtaidd, ac mae’n datblygu ei brosiectau yn y rhanbarth. Rydym wedi ymgymeryd proses dewis safle cynhwysfawr ac ynaeddfedu ein dewis o safle, drwy arolygon o’r awyr.Rydym yn bwriadu gweithio gyda’r holl randdeiliaid i ddatblygu prosiectausy’n creu gwerth a rennir i gymunedau lleol, yng Nghymru a De Orllewin Lloegr a chychwyn cyfleoedd i’r gadwyn gyflenwi ranbarthol ddatblygu fel hyb cystadleuol ar gyfer ynni gwynt ar y môr.