Skip to content

Cadwyn gyflenwi

Cyfleoedd, arloesi a thwf digynsail

Mae gwynt arnofiol ar y m么r yn dechnole sydd yn dechrau dod i鈥檙 amlwg ac mae dwy fferm wynt - Hywind Scotland Equinor yn un ohonynt - sy'n cynhyrchu ynni ar gyfer cartrefi yn y DU fel hyn ar hyn o bryd.

Bydd datblygu鈥檙 gadwyn gyflenwi i gyflawni prosiectau gwynt arnofiol yn y M么r Celtaidd yn hollbwysig a bydd yn darparu cyfleoedd i gwmn茂au a all ddarparu atebion cystadleuol yn rhanbarthol.

Mae Equinor wedi datblygu ac yn weithredwr ffermydd gwynt arnofiol ar y m么r yn y DU a Norwy, ac wedi gweithio gyda鈥檙 gadwyn gyflenwi i ddatblygu prosiectau sy鈥檔 gyrru cost trydan i lawr, tra鈥檔 caffael yn rhanbarthol lle bo hynny yn dechnegol ac yn fasnachol bosibl. Mae fferm wynt arnofiol yn darparu llu o gyfleoedd i gwmn茂au sy'n gallu darparu atebion cystadleuol

Mae meysydd allweddol y gadwyn gyflenwi yn cynnwys

Rydym am weithio gyda chyflenwyr a phartneriaid lleol a rhanbarthol a all gyfrannu i alluogi cyfleoedd economaidd a buddsoddiad ar draws y rhanbarth.

  • Gweithgynhyrchu sylfaen, logisteg a gosod
  • Ymgunnulliad a gosod
  • Gweithgynhyrchu a gosod systemau angori a angor
  • Allforio ac area systemau cebl, cynhyrchu a gosod
  • System drydan foltedd uchel a seilwaith
  • Gwasanaethau morol a chynnal llong
  • Gwasanaethau porthladd yn cynnwys logisteg, codi a storfa
  • Adeiladu is orsaf ar y tir
  • Adeiladu Sylfaen O&M
  • Gweithrediadau a gweiddgareddau cynnal a chadw( yn ystod y cyfnod gweithredu)

Rydym wedi ymrwymo i alluogi datblygiad seilwaith yn y rhanbarth, i gefnogi twf ynni gwynt arnofiol ar y m么r a datgarboneiddio diwydiant ar draws y rhanbarth. Mae hyn yn cynnwys gweithio gyda gweithredwyr porthladdoedd a gweithredwyr y grid i sicrhau bod Cymru a De-orllewin Lloegr yn gallu darparu 4 GW o wynt arnofiol erbyn 2035.

Maecefnogi,datblygu a thyfu y gadwyn gyflenwi leol a rhanbarthol yn bwysig i ni ac mae gennym hanes cryf o gyflenwi hyn ar draws ein portffolio ynni ar y m么r. Rydym am weithio gyda chwmn茂au a sefydliadau lleol ac rydym yn croesawu datganiadau o ddiddordeb.

Cysylltu ag Equinor

Bydd ardaloedd datblygu'r prosiect sy'n cael eu dyrannu gan Ystad y Goron yn cael eu cynnig am gyfnod o 60 mlynedd, sy'n golygu y bydd datblygwyr llwyddiannus yn gallu cyflawni dau gylch bywyd prosiectau. Mae hyn yn golygu buddsoddiad hirdymor yn rhanbarth y M么r Celtaidd a chreu swyddi cynaliadwy.

Rydym yn annog pob cwmni sydd 芒 diddordeb mewn cefnogi ein prosiectau M么r Celtaidd i ddarparu eu galluoedd i鈥檙 cyfeiriad e-bost isod:

CelticSeaFOW@equinor.com